Partnerzy

  

  • Oferty pracy dla przedszkolanek

    IB-Studia Interdyscyplinarne sp. z o.o. poszukuje dla swojego partnera – Internationaler Bund – w Niemczech osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku "Nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego"

  • Kursy językowe

    Od 2014 r. IB Studia prowadzi intensywne kursy języka polskiego jako obcego oraz warsztaty z przygotowania międzykulturowego dla wyjeżdżających do Niemiec.

  • Kształcenie zawodowe

    Realizujemy projekty mające na celu promocję kształcenia zawodowego. Współpracujemy ze szkołami zawodowymi oraz ośrodkami kształcenia zawodowego

O nas

IB - Studia Interdyscyplinarne Polska sp. z o. o. została założona przez stowarzyszenie Internationaler Bund e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Menem i Fundację Internationaler Bund Polska z Krakowa. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

Głównym przedmiotem działalności IB Studia jest szerzenie edukacji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych. Dodatkowo, poprzez współpracę z niemieckimi placówkami medycznymi i edukacyjnymi, IB Studia oferuje studentom, absolwentom i osobom bezrobotnym podjęcie praktyk zawodowych oraz zatrudnienia w branży medycznej i wczesnoszkolnej na terenie Niemiec. Agencja pośrednictwa pracy, jaką prowadzi spółka, została wpisana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 7861. IB Studia świadczy także usługi doradcze z zakresu kształcenia zawodowego na terenie Niemiec oraz udziela informacji nt. programów umożliwiających otrzymanie dofinansowania na naukę za granicą.

W ciągu dwóch ostatnich lat IB Studia kierowała swoją ofertę edukacyjną w znacznym stopniu do absolwentów szkół średnich, oferując im we współpracy z niemieckim partnerem możliwość podjęcia nauki w zawodzie opiekun osób starszych na terenie Niemiec.  W roku 2012 za pośrednictwem IB Studia młodzi absolwenci szkół średnich z Polski rozpoczęli w Niemczech naukę w zawodzie „dyplomowany opiekun osób starszych”. Docelowym miejscem nauki zawodu są ośrodki opieki w Turyngii. Program realizowany jest we współpracy z GIS GmbH ze Stuttgartu.

W roku 2012 IB Studia Interdyscyplinarne Polska sp. z o.o. uzyskała grant w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) na realizację projektu "Nauka i praca w niemieckiej firmie symulacyjnej - zagraniczny staż dla uczniów szkół o profilu ekonomicznym" (umowa finansowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27794). Celem projektu było przekazanie fachowej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w pracy administracyjno-biurowej. Projekt stażu powstał we współpracy IB Studia Interdyscyplinarne Polska ze stowarzyszeniem Internationaler Bund w Brandenburgii i zakładał zdobycie doświadczeń zawodowych przez uczniów klas 2-3 szkół ekonomicznych w ramach pracy w firmie symulacyjnej zorganizowanej na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Staż w Niemczech trwał 4 tygodnie, w programie wzięło udział 36 uczniów.

Od roku 2014 IB Studia rozszerzyło ofertę swojej działalności o prowadzenie intensywnych kursów języka polskiego jako obcego oraz kursów języka niemieckiego. Kursy  odbywają się w Krakowie i prowadzone są przez lektorów języka niemieckiego oraz nauczyciela języka polskiego jako obcego. 

IB Studia przystąpiło w tym roku do realizacji międzynarodowego projektu „Europejski staż fundamentem przyszłości zawodowej. Przyszli budowlańcy na praktykach zawodowych w Brandenburgii"  w ramach programu Erasmus + (umowa finansowa nr 2015-1-PL01-KA102-015990). Projekt jest  realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 w Tychach oraz z niemieckim partnerem IB Berlin – Brandenburg gGmbH, Betrieb Brandenburg Südost:


Relację z pierwszego wyjazdu można przeczytać w zakładce „Aktualne projekty”.

IB Studia wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (nr 2.12/00008/2014).