Partnerzy

  

  • Oferty pracy dla przedszkolanek

    IB-Studia Interdyscyplinarne sp. z o.o. poszukuje dla swojego partnera – Internationaler Bund – w Niemczech osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku "Nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego"

  • Kursy językowe

    Od 2014 r. IB Studia prowadzi intensywne kursy języka polskiego jako obcego oraz warsztaty z przygotowania międzykulturowego dla wyjeżdżających do Niemiec.

  • Kształcenie zawodowe

    Realizujemy projekty mające na celu promocję kształcenia zawodowego. Współpracujemy ze szkołami zawodowymi oraz ośrodkami kształcenia zawodowego

Udziałowcy

Grupa IBInternationaler Bund (IB) jest jedną z największych niemieckich organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych zajmujących się praca społeczną i edukacyjną. IB został założony w roku 1949 jako organizacja ponadpartyjna i ponadwyznaniowa , obecnie działa jako stowarzyszenie, jak również w formie spółek prawa oraz jako udziałowiec w innych podmiotach prawnych, świadcząc usługi w obszarze: pracy na rzecz młodzieży, pracy socjalnej i działalności oświatowej na terenie Niemiec. 

Ponad 12.000 pracowników pracuje w 700 ośrodkach i oddziałach IB, znajdujących się w 300 miejscowościach na terenie całych Niemiec. Pomagają oni około 350.000 osobom rocznie, w tym dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom - niezależnie od ich wyznania i pochodzenia - w planowaniu ich życiowych celów związanych z karierą zawodową jak i dalszym rozwojem osobistym. IB pomaga zarówno ludziom będącym w potrzebie, wymagającym opieki społecznej, jak i tym, którzy pragną zdobywać wykształcenie bądź podnosić nabyte już kwalifikacje zawodowe.

Oferta IB w zakresie kształcenia zawodowego jest ściśle związana z aktualnymi potrzebami gospodarki. Poza wiedzą teoretyczną, przekazywana jest również niezbędna wiedza i umiejętności praktyczne. Kształcenie odbywa się w warsztatach IB, jak również bezpośrednio u pracodawców. Dodatkowo IB prowadzi własne szkoły ogólnokształcące i zawodowe ( w których młodzież kształci się na kierunku hotelarstwo i gastronomia / ekonomia i administracja / obróbka metalu / elektrotechnika / technika budowlana / obróbka drewna / przemysł tekstylny / media / malarstwo / zdrowie i praca w obszarze socjalnym / pielęgnacja ciała / żywienie / rolnictwo), prowadzi własną Akademię Medyczną, Szkołę Wyższą (z kierunkami nauka o zdrowiu, kulturoznawstwo, nauki ekonomiczne i pedagogika), a także liczne Instytuty językowe. Studenci hotelarstwa i pedagogiki odbywają swoje praktyki zawodowe w prowadzonych przez IB hotelach i przedszkolach.

IB prowadzi także własne poradnie wychowawcze, prawie 100 przedszkoli, placówki dziennej opieki nad dziećmi, centra młodzieżowe i internaty. Swoją ofertę kieruje także do osób niepełnosprawnych, seniorów i migrantów. Wiele ofert IB obejmuje pomoc w przeciwdziałaniu przemocy i przestępczości wśród młodzieży, prace z wagarowiczami, a także propozycje spędzania czasu wolnego.

Przy współpracy ze swoimi międzynarodowymi partnerami IB angażuje się w edukację młodzieży i osób dorosłych. Dzięki opracowaniu oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb beneficjentów IB przyczynia się do aktywnego rozwiązywania problemów społecznych. Seminaria edukacyjne dla młodzieży, praktyki zawodowe, wolontariat i wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami to główne obszary działalności oświatowej IB na płaszczyźnie międzynarodowej. W zakresie kształcenia zawodowego i pracy socjalnej IB działa w Polsce, Turcji, Chińskiej Republice Ludowej i na Ukrainie.

Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie została założona na przełomie 2004 i 2005 roku. Jej fundatorem jest niemiecka organizacja Internationaler Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. Poprzez swoje działania fundacja stara się budować symboliczne „pomosty” pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami, instytucjami, bazuje przy tym w dużej mierze na wieloletnich doświadczeniach fundatora. Głównym celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa. Fundacja poprzez realizowane projekty pobudza do działania jednostki i społeczeństwa oraz popiera i urzeczywistnia porozumienie i współpracę międzynarodową. Do tej pory Fundacja zrealizowała projekty w ramach programu Młodzież w działaniu, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Internationaler Bund Polska ma także status organizacji wysyłającej i koordynującej pobyt wolontariuszy w ramach programu Młodzież w Działaniu – Wolontariat Europejski.

Fundacja, od roku 2009, prowadzi także Centrum Integracji Społecznej w Tychach, którego celem jest nabycie przez beneficjentów kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiającym im powrót na rynek pracy.