Partnerzy

  

  • Oferty pracy dla przedszkolanek

    IB-Studia Interdyscyplinarne sp. z o.o. poszukuje dla swojego partnera – Internationaler Bund – w Niemczech osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku "Nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego"

  • Kursy językowe

    Od 2014 r. IB Studia prowadzi intensywne kursy języka polskiego jako obcego oraz warsztaty z przygotowania międzykulturowego dla wyjeżdżających do Niemiec.

  • Kształcenie zawodowe

    Realizujemy projekty mające na celu promocję kształcenia zawodowego. Współpracujemy ze szkołami zawodowymi oraz ośrodkami kształcenia zawodowego

EUROPASS MOBILNOŚĆ dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 5 w Tychach

EUROPASS MOBILNOŚĆ dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 5 w Tychach

Uczniowie i uczennice tyskiej „budowlanki”(Zespołu Szkół nr 5), uczestniczący w latach 2015-17 w projekcie „Europejski staż fundamentem przyszłości zawodowej. Przyszli budowlańcy na praktykach zawodowych w Brandenburgii” realizowanego w ramach unijnego programu ERASMUS+ odebrali w piątek, 30 czerwca, dokumenty EUROPASS MOBILNOŚĆ, potwierdzające nabyte przez nich umiejętności i kompetencje zawodowe i społeczne.

Projekt zrealizowany został przez IB Studia Interdyscyplinarne Polska Sp. z.o.o z Krakowa wraz z Zespołem Szkół nr 5 w Tychach oraz z niemieckim partnerem IB Berlin – Brandenburg gGmbH, Betrieb Brandenburg Südost we Frankfurcie nad Odrą.

Podczas trzytygodniowych praktyk w ośrodku szkolenia zawodowego Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą uczniowie pod opieką niemieckich instruktorów nauki zawodu nabywali nowe umiejętności zawodowe m.in. w zakresie murarstwa, ciesielstwa, stolarstwa, brukarstwa oraz architektury krajobrazu. Wyjazd każdej z grup poprzedzony był kursem przygotowawczym z języka niemieckiego (terminologia zawodowa) oraz przygotowaniem międzykulturowym.

Poza praktycznymi umiejętnościami zawodowymi uczniowie nabyli także umiejętności personalne i społeczne, równie ważne na europejskim rynku pracy.

 W programie uczestniczyło łącznie 47 uczniów i uczennic kształcących się na kierunku technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu. Umiejętności nabyte podczas praktyk zostały poświadczone europejskim dokumentem EUROPASS MOBILNOŚĆ wydanym w języku polskim i niemieckim. Dokumenty te są coraz bardziej rozpoznawane przez europejskich pracodawców.

Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i promocję mobilności, która pozwala na podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności pracowników na rynku pracy.

Od stycznia 2017 realizowany jest kolejny projekt. Tym razem oprócz praktyk zawodowych dla 20 uczniów, uczestnikami są także nauczycieli ZS nr 5, którzy poznają system kształcenia zawodowego w Niemczech i będą przyglądać się pracy niemieckich instruktorów zawodu.

Relacja z pobytu pierwszej grupy na praktykach zawodowych we Frankfurcie nad Odrą 18.10 -07.11.2015r.

Pierwsza grupa realizująca zagraniczne praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą zakończyła praktyki zawodowe realizowane w IB Berlin – Brandenburg gGmbH, Betrieb Brandenburg Südost (http://www.internationaler-bund.de/angebote/standort/207501/8780/).W mobilności wzięło udział 17 uczniów oraz dwie osoby towarzyszące (nauczyciele z ZS nr 5 w Tychach). Program praktyk opierał się na zadaniach dostosowanych do poziomu kształcenia tych grup zawodowych i był uzgodniony w porozumieniu z nauczycielami, a także organizacjami przyjmującą i wysyłającą. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu realizowanych praktyk podpisano wcześniej „zobowiązanie do zapewnienia mobilności”.

 Uczniowie mieli okazję wykorzystać w praktyce zadania, do których przygotowywalisię w trakcie edukacji szkolnej. Zajęcia praktyczne uzupełniane były zajęciami teoretycznymi, na których była również okazja do pogłębiania znajomości słownictwa zawodowego.

W podsumowaniu praktyk przewijają się głównie pozytywne oceny wyposażenia stanowisk praktyk oraz pomocy ze strony instruktorów.   

Dzięki praktykom zagranicznym poszerzyły się kompetencje zawodowe uczestników, które zostaną poświadczone europejskim dokumentem EUROPASS MOBILNOŚĆ. Praca odbywała się po okiem instruktora praktycznej nauki zawodu, a każdy uczeń uzyskał także indywidualną, opisową ocenę z praktyk.

W trakcie praktyk realizowany był także bogaty program kulturalny obejmujący wycieczki do Berlina i Poczdamu, a także zwiedzanie Frankfurtu nad Odrą. Poza wycieczkami kulturalnymi uczniowie mieli także okazję odwiedzić miejsca związane z ich zawodem i przyjrzeć się sposobem ich funkcjonowania. Do takich miejsc należałam.in. wizyta w firmie BAF zajmującej się recyklingiem odpadów budowlanych, czy w ogrodach Sanssouci. W trakcie praktyk odwiedził ich także przedstawiciel IB Studia.

 

Projekty europejskie mają to do siebie, że dają również okazję do poszerzenia kompetencji językowych, a także personalnych i społecznych. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w kursie językowym poprzedzających ich wyjazd pozwolił im trochę odważniej podejść do kwestii przełamania barier komunikacyjnych. Słownictwo zawodowe, na które położony był szczególny nacisk oswoiło ich z codziennym i pozwoliło nawiązać kontakt z instruktorem zawodu. W przypadku bardziej skomplikowanych kwestii pomocą służył pośrednik językowy.

Pobyt na praktykach był na bieżąco monitorowany (ankiety, rozmowy indywidualne i grupowe), co pozwoliło działać na rzecz zapewnienia najwyższej jakości mobilności. Po zakończeniu projektu przeprowadzono ewaluację projektu i uzgodniono sposób przekazania zebranych doświadczeń kolejnym grupom, które pojadą do Frankfurtu jesienią 2016 r. Kolejne działania będą obejmowały wydanie dokumentów, oraz akcję informacyjną wśród uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Tychach i przygotowanie do organizacji kolejnych mobilności.

 


 

 

 

 

 

 

 

Relacja z pobytu na praktykach: pdf

 

Projekt „Europejski staż fundamentem przyszłości zawodowej. Przyszli budowlańcy na praktykach zawodowych w Brandenburgii”.

IB Studia Interdyscyplinarne Polska Sp. z.o.o przystąpi w tym roku w ramach programu Erasmus + do realizacji międzynarodowego projektu „Europejski staż fundamentem przyszłości zawodowej. Przyszli budowlańcy na praktykach zawodowych w Brandenburgii.” Projekt będzie realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 w Tychach oraz z niemieckim partnerem IB Berlin – Brandenburg gGmbH, Betrieb Brandenburg Südost.

 

Podczas trzytygodniowych praktyk w ośrodku szkolenia zawodowego IB we Frankfurcie nad Odrą uczniowie pod opieką wykwalifikowanych instruktorów nauki zawodu będą nabywali nowe umiejętności m.in. w zakresie murarstwa, ciesielstwa oraz suchej zabudowy. Grupie będą towarzyszyli opiekunowie oraz pośrednik językowy.

 

Ośrodek IB we Frankfurcie n. Odrą cechuje duże doświadczenie w przygotowaniu i w realizacji europejskich projektów o zróżnicowanej tematyce: spotkania młodzieży, praktyki i staże zawodowe dla uczniów i dla osób poszukujących pracy oraz wymiana doświadczeń dla kadry zajmującej się kształceniem zawodowym i pracą socjalną. Dysponuje także doskonale wyposażonym warsztatem.

 

Uczniowie poza umiejętnościami praktycznymi zdobędą także wyższe kompetencje w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, znajomości języka obcego zawodowego jak również zwiększą się ich umiejętności personalne i społeczne.

 

IB Studia zamierza włączyć się wraz ze współpracującymi szkołami o profilu zawodowym i innymi placówkami szkoleniowymi w Polsce i innych krajach europejskich (w tym z Niemiec) w proces, którego celem będzie uczynienie z kształcenia zawodowego atrakcyjnej opcji edukacyjnej, a więc podniesienie jego jakości, umożliwienie osobom kształcącym się w zawodzie dostępu do odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu technicznego, materiałów dydaktycznych i infrastruktury oraz zapewnienie adekwatności kształcenia zawodowego względem rynku pracy.

 

Wyjazd będzie poprzedzony kursem przygotowawczym z języka niemieckiego (terminologia zawodowa) oraz przygotowaniem międzykulturowym.

 

W programie weźmie udział łącznie 47 uczniów kształcących się na kierunku technik budownictwa.

 

Umiejętności nabyte podczas praktyk zostaną poświadczone europejskim dokumentem EUROPASS wydanym w języku polskim i niemieckim.

 

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i promowania mobilności, która pozwala na podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy dla potencjalnych pracodawców.

Pierwsza grupa wyjedzie do Niemiec już w październiku 2015 r.

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS +.

 

 

 

 

 

 

Przed wyjazdem – przygotowania do zagranicznych praktyk zawodowych dla techników budownictwa i architektów krajobrazu z Zespołu Szkół Nr 5 w Tychach

Przygotowania do wyjazdu poprzedziły działania, które obejmowały szeroką promocję projektu wśród uczniów Zespołu Szkół Nr 5 oraz kandydatów do nauki na kierunkach: technik budowlaniec oraz architekt krajobrazu. Poza wykorzystaniem tradycyjnych kanałów promocyjnych odbyły się także spotkania informacyjne z uczniami, podczas których wszyscy zainteresowani mieli okazję zapoznać się z ideą programu ERASMUS + oraz przebiegiem przygotowywanych praktyk zagranicznych. Organizatorzy mieli z kolei okazję zapoznać się z motywacjami i oczekiwaniami, które jeszcze przed rozpoczęciem praktyki mieli uczestnicy praktyk zagranicznych.

Kolejnym krokiem było przygotowanie regulaminu i przejrzystych kryteriów rekrutacji, które pozwoliły na skierowanie oferty do tych odbiorców, którzy wykażą się zainteresowaniem, zaangażowaniem i gotowością do wyjazdu zagranicznego.

Rekrutacja została przeprowadzona przez powołaną specjalnie w tym celu komisję rekrutacyjną, w której skład weszli nauczyciele zawodu, języka obcego, oraz przedstawiciel IB Studia Interdyscyplinarne. Kandydaci na praktyki zagraniczne musieli spełnić warunki, na które składała się m.in.: ocena teoretycznej wiedzy fachowej, poziom opanowania języka obcego, zainteresowanie stażem zagranicznym oraz ocena z zachowania. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu uzgodniono działania poprzedzające wyjazd do Niemiec. Zaproponowano udział w kursie językowym obejmującym 30 godzin lekcyjnych i ukierunkowanym na poznanie słownictwa zawodowego oraz podstawowych zwrotów ułatwiających komunikację na poziomie podstawowym. Na zakończenie kursu uczniowie, którzy pomyślnie zdali tekst końcowy uzyskali certyfikaty poświadczające zdobycie podstawowej znajomości języka niemieckiego (poziom A1). Dodatkowo zrealizowane zostały warsztaty międzykulturowe poświęcone kulturze oraz życiu codziennemu w Niemczech. Warsztaty zostały przeprowadzone przez wolontariuszkę z Niemiec, a uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań dotyczących interesujących ich kwestii związanych z krajem sąsiada. Przeprowadzone zostały także liczne spotkania z koordynatorem projektu ze strony IB Studia Interdyscyplinarne. Na spotkaniach omawiano zarówno organizację wyjazdu, przygotowano zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności, oraz omawiano kwestie związane z ubezpieczeniem uczestników. Przed wyjazdem zorganizowano także spotkania z rodzicami, na których omówiono poszczególne fazy projektu, przedstawiono miejsce, w którym będą się odbywały praktyki, a także przekazano kontakty do polskiego i niemieckiego koordynatora projektu. Udzielono także szczegółowych informacji odnośnie ubezpieczenia. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniowie objęci zostali dodatkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Każdy z uczestników miał również obowiązek zadbać o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uczestnicy praktyk mieli zapewniony dojazd do i z miejsca praktyk oraz stałą opiekę towarzyszących im nauczycieli oraz koordynatora ze strony IB Berlin-Brandenburg.