Partnerzy

  

  • Oferty pracy dla przedszkolanek

    IB-Studia Interdyscyplinarne sp. z o.o. poszukuje dla swojego partnera – Internationaler Bund – w Niemczech osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku "Nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego"

  • Kursy językowe

    Od 2014 r. IB Studia prowadzi intensywne kursy języka polskiego jako obcego oraz warsztaty z przygotowania międzykulturowego dla wyjeżdżających do Niemiec.

  • Kształcenie zawodowe

    Realizujemy projekty mające na celu promocję kształcenia zawodowego. Współpracujemy ze szkołami zawodowymi oraz ośrodkami kształcenia zawodowego

Zakończone projekty europejskie


Projekt ERASMUS + „Praxis im Ausland“

Spółka IB Studia Interdyscyplinarne wraz z niemieckim partnerem – Stowarzyszeniem FAIRbund e.V. z Lipska zrealizowała w październiku 2015 r. projekt „Praxis im Ausland“ w ramach programu ERASMUS +. Projekt został przygotowany we współpracy z Johanniter – Akademie Bildungsinstitut Mitteldeutschland. Dziesięciu młodych wychowawców przedszkolnych przez dwa tygodnie hospitowała zajęcia w krakowskich przedszkolach. Praktykanci mieli także okazję aktywnie włączyć się w działania tych placówek prezentując swoje kraje.

Spółka IB Studia była odpowiedzilana m.in. za nawiązanie kontaktów z placówkami przedszkolnymi w Krakowie, organizację zakwaterowania, opiekę i wsparcie dla praktykantów, pomoc w organizacji wizytacji placówek przedszkolnych przez kadrę pedagogiczną – „Job shadowing“, a także ewaluację praktyk). Projekt został oceniony bardzo pozytywnie. Zapowiada się dalsza współpraca.

http://www.johanniter.de/kurse/beruf-und-einsatz/johanniter-bildungsstaetten/mitteldeutschland-leipzig/aktuelles/meldungen/berufsschueler-machen-auslandserfahrung/?L=0

"Nauka i praca w niemieckiej firmie symulacyjnej - zagraniczny staż dla uczniów szkół o profilu ekonomicznym"

W roku 2012 IB - Studia Interdyscyplinarne Polska sp. z o.o. uzyskała grant w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) na realizację projektu "Nauka i praca w niemieckiej firmie symulacyjnej - zagraniczny staż dla uczniów szkół o profilu ekonomicznym" (umowa finansowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27794).
Celem projektu było przekazanie fachowej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w pracy administracyjno-biurowej. Projekt stażu powstał we współpracy IB Studia Interdyscyplinarne Polska ze stowarzyszeniem Internationaler Bund w Brandenburgii i zakładał zdobycie doświadczeń zawodowych przez uczniów klas 2-3 szkół ekonomicznych w ramach pracy w firmie symulacyjnej zorganizowanej na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Staż w Niemczech trwał 4 tygodnie.

Firma symulacyjna, gdzie praca jest realna a fikcyjne są tylko pieniądze i towary, umożliwia poznanie podstaw organizacji i zarządzania zakładami w niemieckiej gospodarce. Pozwala też na praktyczną naukę specjalistycznego języka niemieckiego, co w przyszłości ułatwi uczniom polskich szkół ekonomicznych poruszanie się na niemieckim i europejskim rynku pracy. Interdyscyplinarny charakter stażu, praca w różnych działach firmy (księgowość, sekretariat, kadry, dział zaopatrzenia, dział sprzedaży etc.) umożliwiła młodzieży sprawdzenie się w pracy na wielu stanowiskach i w wielu obszarach. Praca w firmie symulacyjnej wspiera analityczne myślenie, umożliwia podejmowanie samodzielnych decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności, ale także rozwój wielu kompetencji kluczowych, jak umiejętności językowe, informatyczne, umiejętność uczenia się oraz wielu kompetencji społecznych, jak umiejętność pracy w zespole, zdolność odnajdywania się w nowej sytuacji.

Możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych w innym kraju UE jest szansą na rozwój świadomości europejskiej uczestników projektu oraz osobistego doświadczenia korzyści wynikających z przynależności do UE. Staż odbywał się w Centrum Integracji Zawodowej stowarzyszenia Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą. Jest to placówka, która działa w oparciu o wieloletnie doświadczenia w edukacji zawodowej młodzieży, dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, psychologów i instruktorów zawodu, posiada doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych oraz staży w ramach programu Leonardo da Vinci. W programie brały udział łącznie trzy szkoły średnie z województwa małopolskiego i śląskiego : Zespół Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce, Zespół Szkół nr. 2 w Tychach, Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.

Informacje o programie i możliwości udziału zostały umieszczone na stronie internetowej każdej szkoły, a jesienią 2012 roku odbył się nabór uczestników. W każdej ze szkół zrekrutowano 12 uczniów. Na początku tego roku rozpoczęły się  dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w Wieliczce i w Tychach, w marcu w szkole w Wadowicach. Ich celem było zapoznanie uczniów z fachowym językiem biurowym jakim posługiwali się na co dzień podczas realizacji stażu. W szkołach tych odbyły się także zajęcia kulturowo-krajoznawcze dzięki którym uczniowie zdobyli informacje nt. niemieckiej historii, kultury, muzyki. Następnie w szkołach zorganizowano spotkanie informacyjne z rodzicami, podczas którego podpisano porozumienia dot. udziału w stażu oraz przekazano szczegółowe informacje co do jego przebiegu.

W marcu we Frankfurcie nad Odrą przebywała pierwsza grupa uczniów z Wieliczki, w kwietniu na staż wyjechali uczniowie z Tychów, w maju uczniowie z Wadowic. Uczniom przebywającym w Niemczech towarzyszył nauczyciel wytypowany przez szkołę, a także opiekun oddelegowany przez Internationaler Bund Brandenburg. W programie stażu zawarto także program kulturalny, który obejmował min. wycieczkę do Berlina, Poczdamu, zwiedzanie Frankfurtu i wizytę na Uniwersytecie Viadrina. Dodatkowo, na miejscu we Frankfurcie uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach z języka niemieckiego prowadzonych przez native speakera. Na zakończenie praktyk niemiecki partner wystawił uczniom certyfikat z udziału w programie, a instruktorzy prowadzący zajęcia ocenę jego postępów. IB Studia wystawiła certyfikat Europass Mobilność potwierdzający nabyte podczas stażu kompetencje i poświadczające jego międzynarodowy charakter. Po powrocie ze stażu uczniowie przygotowali prezentacje dotyczące praktyk, a organizator jak i przedstawiciele szkół zajęli się promocją programu. Wszystkie działania związanie z projektem zakończyły się na początku 2014 roku.